© Elvin Flamingo | website : elvinflamingo.art | contact : elvin.flamingo@gmail.com
Motto — a quote from JOE DAVIS :
If you build the bridge, sooner or later somebody's gonna come across

Motto 2 — a quote from SLEAFORD MODS :
Have you ever wondered why you wonder why?

1. VIDEO & Photos

2. Description

3. Essay ONKALO

4. Drawings / EXECUTIONER

5. Additional information

— opis w j.polskimElvin Flamingo

Dekapitacja ewolucji — Nowa ewolucja


Obecny stan życia na Ziemi, system biosfery ewoluujący od ponad 3 miliardów lat, w postaci uporczywego antropocentryzmu, jest nieuchronnie skazany na zagładę. Projekt ten dotkliwie uświadamia nam problem nieważnej już egzystencji przerośniętego ego Homo sapiens.

Ta praca w formie laboratorium, potężnej maszyny, w której wszystko jest realne i prawdziwe, jest odpowiedzią na tę niepokojącą pozycję człowieka na naszej planecie. Zarówno koniec jak i początek ewolucji są możliwe.

W samym środku tej ogromnej instalacji znajduje się jej serce — mała lodówka, a dokładniej jej zawartość — uśpione archeony, bakterie i grzyby. Istotą projektu jest stworzenie warunków do hipotetycznego wznowienia ewolucji tych autentycznych mikroorganizmów, które w ciągu znanej nam ewolucji, od 3 miliardów lat nie zmieniły znacząco swojej formy, co daje im szansę na przetrwanie.

Wszystkie jedenaście zdolnych do życia mikroorganizmów biorących udział w projekcie zostało wybranych w procesie badań naukowych, skupionym na idei pracy, jako prebakterie zdolne do rozpoczęcia nowej ewolucji. Wszystkie są niezwykłe, wyjątkowe i ekstremalnie odporne.

Dekapitacja ewolucji — Nowa ewolucja jest dziełem, które może działać doskonale, niezawodnie, choć niepokojąco, a nawet genialnie. Jednak nie działa w momencie wystawy i nigdy nie zadziała podczas żadnej ekspozycji.

To, co wykracza poza naukę i sztukę, jest jedynie poetyką tej pracy. Podczas prac nad tym obiektem nie dopuszczano do głosu żadnych kompromisów. Nie znajdziemy tu żadnych falsyfikatów, dlatego właśnie tej pracy nie należy i nie można dotykać.

Autor rozwija tu obawy i szuka rozwiązań, wprowadza nowe znaczenie terminu performatyka — niefunkcjonująca performatyka.

Dekapitacja nie jest wizją przyszłości, nie jest wizją nowej ewolucji. Nie jest to też wizja dekapitacji obecnej ewolucji, ani wizja wielkiej katastrofy na planecie Ziemia.

To dzieło, to performatywne, niefunkcjonujące narzędzie, które może być w sposób doskonały aktywowane, ale nie przez nas.